نسخه آزمایشی
۴۱۱ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ شورای نظارت موسسه به سرپرستی سرکار خانم دکتر امانی سرپرست اداره نظارت و ارزیابی ،آقایان آقائی، سیجانی و پور احمد از همکاران حوزه نظارت، فرهنگی و پشتیبانی موسسه بازدید از مراکز استان گیلان رو انجام دادند.

ابتدا بازدید از مرکز رشت و انزلی و در آخر بازدید از دو مرکز رودسر و لنگرود صورت گرفت، گروه نظارت پس از ورود به مرکز رشت و انجام صحبت های مقدماتی با آقای دکتر رضا فدائی کیوانی رئیس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت در خصوص اهداف نظارت و ارزیابی مراکز صحبت های اولیه انجام دادند. سپس همکاران در جلسه واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان که با حضور آقایان دکتر بابک نوروزی سرپرست واحد استانی، مهندس نجفی معاون علمی و دکتر کازرونی منفرد معاون اجرایی واحد استانی شرکت نمودند.

همکاران محترم واحد استانی گیلان ضمن اظهار رضایت و خرسندی از راه اندازی اداره نظارت و ارزیابی موسسه و حضور همکاران این دفتر در استان گیلان اظهار نمودند که خوشبختانه در این استان مرکز جهاد دانشگاهی از جایگاه خوبی در آموزش های علمی کاربردی برخوردار است و امید داریم با ساز وکارهای خوبی که موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در حوزه نظارت و ارزیابی مراکز اندیشیده است، شاهد ارتقای کیفیت آموزش در مراکز وابسته به این موسسه باشیم. ضمنا سرپرست محترم واحد استانی دانشگاه جامع بر رشته های تجارت محور و اشتغال زا تاکید داشتند. پس از پایان جلسه در واحد استانی، همکاران تیم نظارت بازدید خود را از قسمت های مختلف مرکز رشت انجام دادند.

در بازدید از مرکز انزلی نیز پس از انجام صحبت های مقدماتی با سرکار خانم دکتر ویکتوریا دقت کار سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی تیم نظارت بازدید خود را از قسمت های مختلف مرکز آغاز و گزارشات لازم همچون مرکز رشت در قالب چک لیست های مربوط به هر حوزه را تکمیل نمودند.

در روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ بازدید از مرکز رودسر و لنگرود انجام گرفت، در بازدید از مرکز رودسر در ابتدا با آقای مهندس مسیب مرادی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر صحبت شد و سپس تیم نظارت بازدید خود را از قسمت های مختلف مرکز آغاز و گزارشات لازم را در قالب چک لیست های مربوط به هر حوزه تکمیل و عصر همان روز برای ادامه بازدید به مرکز لنگرود عزیمت نمودند.
در بازدید از مرکز لنگرود که در عصر روز پنج شنبه صورت گرفت در ابتدا صحبت های مقدماتی با آقای مهندس اروندی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود صورت گرفت و بعد بازدید از قسمت های مختلف مرکز آغاز ، گزارشات لازم در قالب چک لیست های مربوط به هر حوزه تکمیل گردید.
لازم به ذکر است که همکاران در مراکز گیلان از راه اندازی اداره نظارت و ارزیابی و حضور همکاران در مراکز احساس خرسندی و رضایت نمودند.

 

بالا