نسخه آزمایشی
۲۸۰ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه به اطلاع می رساند در راستای توانمند سازی ودانش افزایی مدیران محترم در قالب آموزشهای ضمن خدمت به آگاهی می رساند این موسسه اولین کارگاه آموزشی دوره توانمند سازی « تبلیغات در آموزش » را به صورت وبینار در روز چهارشنبه مورخ ۰۸ / ۱۱ / ۹۹ از ساعت ۹ صبح برای روسا / سرپرستان و مدیران مراکز برگزارکرد.

 

بالا