نسخه آزمایشی
۹۳۴ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، طی حکمی از سوی سرپرست موسسه، جناب آقای دکتر گودرزی محمد رستمی به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم منصوب شد.

آقای محمد رستمی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی است و پیش از این مدیر اداره آموزش، نظارت و برنامه ریزی معاونت آموزشی، سرپرست مرکز آموزش فناوری اطلاعات و مسئول شورای فناوری اطلاعات جهاددانشگاهی قم بوده است.

بالا