نسخه آزمایشی
۳۶۹ بازدید

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی احکامی جداگانه تعدادی از مدیران ستادی و روسای واحدهای استانی این دانشگاه را منتصب کرد.

بر اساس این احکام صادره دکتر عباس علی جعفری به عنوان رئیس واحد استانی یزد؛ دکتر شبیر اشکپور مطلق به عنوان رئیس واحد استانی بوشهر و حمیدرضا متقی به عنوان مدیر کل دفتر برنامه، بوجه، تشکیلات و تحول اداری و سیلمان عباسی به عنوان رئیس مرکز فعالیتهای قرآن و عترت(ع) دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند.

گفتنی است طی حکم جداگانه از زحمات دکتر محمدصالح احمدی و دکتر حسین اسکندری ریاست پیشین واحدهای استانی یزد و بوشهر دانشگاه تشکر و قدردانی شد.

 

بالا