نسخه آزمایشی
۷۶ بازدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکتربهروز بادکو رییس سازمان تجاری‌سازی و اشتغال دانش‌آموختگان،دکتر سیدرضا علوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، دکتر محسن غفوریان مدیرکل امورآموزشی معاونت آموزشی، مهندس احمد افروغی رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و دکترحمیدرضا مجردی سرپرست مرکزآموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه را به عنوان اعضای مؤسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

با عنایت به تعهد، شایستگی و سابقه ارزشمند جنابعالی و براساس بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۰ اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی، به موجب این حکم جنابعالی را به مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای مؤسسه» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد با اتکال به عنایات خداوند متعال و بهره گیری از همکاری دیگر همکاران ارجمند مؤسسه، تمامی مساعی خویش را در جهت توسعه و ارتقاء بیش از پیش فعالیت‌های مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی به کار بندید.

بالا