نسخه آزمایشی
۴۹۷ بازدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، علیرضا معصومی از نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ خبر داد.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز بیرجند با اعلام این خبر افزود: برای سومین سال متوالی در سال ۱۳۹۹و با مشارکت مراکز آموزش علمی­ کاربردی، واحدهای ستادی و استانی این دانشگاه، مراکز آموزشی ارزیابی و سطح بندی شدند.

معصومی گفت: در فرآیند مذکور مراکز بر اساس مدلی مشتمل بر ۸ عامل، تعیین سطح شدند که موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز بیرجند به عنوان مرکز برتر استان معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز بیرجند به عنوان مرکز برتر استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۹، معرفی شد، افزود: در فرایند نظارت و ارزیابی سال ۱۳۹۸ نیز به عنوان مرکز برتر استان خراسان جنوبی انتخاب شد.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز بیرجند یادآور شد: همچنین در ارزیابی سال جاری، دو مرکز دیگر جهاد دانشگاهی در استان های سیستان و بلوچستان و استان مرکزی نیز به عنوان مراکز برتر استانی و مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد و جهاد دانشگاهی کرمانشاه نیز در زمره ۱۰ مرکز برتر کشوری در سال ۱۳۹۹ برگزیده شدند.

بالا