نسخه آزمایشی
۴۱۴ بازدید

محمد گلستانیبه گزارش حوزه فرهنگی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان، آقای محمد گلستانی مدرس و مدیر گروه رشته حقوق این مرکز به عنوان نماینده مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی سمنان در شورای تعامل انتخاب شد.

این شورا در راستای کیفیت بخشی و ارتباط بهتر با مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل شده است.

بالا