نسخه آزمایشی
۹۱ بازدید

به گزارش ایسنا/ایلام؛ مدرس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام به عنوان مدرس نمونه در بین مراکز علمی کاربردی استان ایلام انتخاب شد.

دکتر «ابراهیم درویشی» به عنوان مدرس نمونه مراکز علمی کاربردی استان در سال ۱۴۰۰ از سوی جناب آقای امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور انتخاب و معرفی شد.
انتخاب مدرس نمونه مراکز علمی کاربردی با استفاده از مقررات خاص دانشگاه علمی کاربردی کشور هر ساله انجام می‌شود.

بالا