نسخه آزمایشی
۴۱۴ بازدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، دکتر محمدعلی گودرزی در نشست با اعضای مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بجنورد اظهار کرد: وضعیت آموزش عالی مطلوب نیست که عواملی از جمله تعدد دانشگاه‌ها، کم شدن جذابیت آموزشی و بیکاری دانش آموختگان در این امر دخیل است.

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی:

اقبال جامعه به آموزش‌های مهارتی و حرفه‌آموزی برای دانشگاه‌ها فرصت است.

وی با بیان اینکه بنا به آمار تعداد دانشگاه در ایران به نسبت سایر کشورها بیشتر است، اظهار کرد: متاسفانه ساماندهی این وضعیت مدت‌ها زمان می‌برد و سال ها از تبعات آن رنج خواهیم کشید.
وی افزود: در نتیجه این وضعیت، خوشبختانه رویکرد جامعه به آموزش‌های مهارتی زیاد شده است و خانواده ها بیشتر در پی حرفه آموزی فرزندانشان هستند که این امر یک فرصت است.
گودرزی تکریم دانشجو، شیوه های تبلیغ و روش های جذب دانشجو را در این زمینه موثر دانست و گفت: دانشگاه ها باید این رویکردها را تقویت کنند.
وی همچنین اقبال به مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی را مطلوب خواند و تاکید کرد: حسن نیتی که از سوی مقام معظم رهبری، مسئولان نظام،جامعه و خانواده‌ها به جهاددانشگاهی وجود دارد، رسالت و مسئولیت این نهاد را سنگین تر می کند.

مهندس محسن رحمانی، سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: اکنون اشتغال مساله ای مهم در جامعه است و برنامه ها و اهدافی که تدوین می شود بر این اساس بوده و بهتر است در دانشگاه ها نیز رشته ها باید با این رویکرد و با توجه به پتانسیل های هر منطقه تدوین شود.
وی با بیان اینکه کشاورزی، صنعت و گردشگری از اولویت های استان خراسان شمالی است، افزود: مطلوب است که دانشگاه ها و مراکز علمی کاربردی نیز با این رویکرد حرکت کنند و در تحقق اهداف این حوزه ها پیشرو باشند.

وی با تاکید بر اینکه در رشته های مراکز علمی کاربردی نیز بایستی با توجه به پتانسیل های منطقه و در راستای هم افزایی و استفاده بهینه از امکانات و منابع، برنامه ریزی صورت پذیرد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بجنورد به عنوان نخستین و بزرگترین مرکز علمی کاربردی در استان فعال است، ادامه داد: به همت اعضا، این مرکز از سطح ۳ به سطح ۲ ارتقا یافته که امید است بیش از پیش ارتقا یابد.

بالا