نسخه آزمایشی
۹۹۲ بازدید

افتتاحبه گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی ایلام ، ۲۲ آذر در حاشیه آیین افتتاح این مرکز که با حضور جانشین مدیرکل، معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام، رییس جهاددانشگاهی ایلام، اساتید و دانشجویان برگزار شد، پرنا جانشین مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام هدف از ایجاد چنین مراکزی را آشنایی دانشجویان و اساتید با ماهیت، تاریخچه و مزایای بخش تعاون و همچنین چگونگی تشکیل شرکت تعاونی عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و معظل بیکاری در بین این قشر از جامعه ، تفاهم نامه مشترکی میان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی منعقد شد که بر اساس آن، مرکز تعاون و کارآفرینی را در این واحد دانشگاهی ایجاد شده است.

در ادامه پیری، معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام گفت: شناسایی علایق و تمایلات واقعی دانشجویان در زمینه کار و راهنمایی آنها به سمت تشکیل انواع تعاونی ، معرفی مزیت ها و شیوه های حمایتی بخش تعاون، مشاوره و راهنمایی در راستای ایده های نوآور و کارآفرین و معرفی نمونه های موفق تعاونی ها از مزایایی است که در سایه تشکیل این مرکز انتظار می رود.

حسینی رئیس جهاددانشگاهی ایلام در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همیاری مسئولان، مراکز تعاون و کارآفرینی در سایر واحدهای دانشگاهی استان نیز افتتاح شود واین مراکز تبدیل به محیطی نو جهت شکوفایی ایده های دانشجویی در قالب تشکیل شرکت های تعاونی موفق شوند.

بالا