نسخه آزمایشی
۸۶۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، صبح روز چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مراسم افتتاح ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان افتتاح شد.

این مراسم با حضور دکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ، مهندس علیرضا زجاجی مدیر کل محترم حوزه ریاست جهاد دانشگاهی ، دکتر عبدالرضا مجدالدین رئیس محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، معاون استانداری گلستان آقای دکتر ربیعی ، آقای دکتر دهقانی رئیس دانشگاه جامع استان گلستان ،آقای مهندس ثقفی رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان گلستان و تعدادی از مسئولین و کارکنان جهاد دانشگاهی گلستان برگزار شد.

بالا