نسخه آزمایشی
۵۴۶ بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصلاحیه دفترچه رشته محل های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی منتشر شد.

بدین وسیله ضمن اعلام کد رشته محل های جدید علاوه بر رشته های تحصیلی اعلام شده در تمدید پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی مراکز و واحد های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ و همچنین اصلاحات مربوط به برخی از کد رشته محل ها و مراکز آموزشی، به اطلاع می رساند که متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به جداول رشته محل های جدید و همچنین اصلاحات مربوط به کد رشته محل های موسسات آموزشی، در صورت تمایل و با به همراه داشتن مدارک لازم در زمان مقرر به موسسات، مراکز و واحد های آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

فایل اطلاعیه کامل مربوط به اصلاحات و جداول رشته محل های جدید کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرحله دوم تمدید پذیرش بهمن ماه ۹۷

بالا