نسخه آزمایشی
۲۷۲ بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصلاحات تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی، از سوی دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به روسا و سرپرستان واحدهای استانی این دانشگاه ابلاغ شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دستورالعمل در خصوص برگزاری مشروط دوره تابستان ۹۹-۹۸، انتخاب واحد دروس کارورزی ۱ و یا کارورزی ۲ یا دروس معرفی به استاد، تغییر زمان امتحانات پایان نیمسال و ارائه دروس صرفا” نظری در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹می باشد.

اصلاحات تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بالا