نسخه آزمایشی
۱۰۷ بازدید

به گزارش ایسنا/ایلام؛  رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام گفت: هم‌اکنون در مرکز نوآوری صنایع دستی جهاد دانشگاهی ایلام سه هسته تأیید شده وجود دارد مراحل رشد خود را می‌گذرانند.

«شهریار رستمی» در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام به عنوان تنها مرکز استان که توانسته مجوز فعالیت مرکز نوآوری صنایع دستی را دریافت کند از آمادگی لازم برای برگزاری کارگاه‌ها ، رویدادها و ایده‌شوهای نوآورانه دانشجویان سطح استان برخوردار است.

وی گفت: این مرکز با اعتماد به نقش دانشجو در تکمیل زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان در نظر دارد با تدوین برنامه جامع و استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و با ایجاد پیوند بین دانشجویان و اساتید ،شتاب دهنده‌ها، استارت آپ‌ها، مراکز صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی، مراکز نوآوری و شکوفایی، پارک علم و فناوری و ایجاد فضای کارآفرینی در مسیر زیست بوم کارآفرین و نوآوری فناورانه نهایت سعی و تلاش خود را به کار گیرد.

رستمی گفت: در این راستا مرکز نوآوری صنایع دستی آمده برگزاری وبینارها، کارگاه‌ها ، رویدادها و ایده شوهای نوآورانه دانشجویان سطح استان است.

وی ترویج رویدادهای بومی مراکز سرمایه‌گذاری خطر پذیر با هدف ارتقای درون زا و برون گرایی فناوری مناسب با نیازهای استان، بهره‌برداری موثر از ظرفیت دانشجویان، فناوران و نوآوران ، تجاری‌سازی ایده‌های بخش دانشگاهی و طرح‌های صنعتی و صنایع دستی ، ارتباط صنایع دستی ، صنعت و دانشگاه با برگزاری رویداد استارتاپی و شناسایی حلقه‌های مفقوده و جلب توجه سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی و حوزه صنایع دستی به رخدادهای استارتاپی حوزه های مرتبط را از مهم‌ترین اهداف مرکز نوآوری برشمرد.

رستمی خاطرنشان کرد: برگزاری استارتاپ مجازی صنایع دستی و دوخت های سنتی به صورت کشوری، بررگزاری ورکشاپ‌های مختلف در حوزه دوخت های سنتی و صنایع دستی و برگزاری وبینارهای تخصصی در حوزه کارآفرینی از جمله کارکردهای این مرکز است.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام اضافه کرد: هم اکنون در مرکز نوآوری صنایع دستی جهاد دانشگاهی ایلام سه هسته تأیید شده وجود دارد که نفرات اول تا سوم استارتاپ مجازی صنایع دستی و دوخت های سنتی بوده و مراحل رشد خود را می‌گذرانند.

بالا