نسخه آزمایشی
۸۰ بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس احمد افروغی با بیان این مطلب افزود: در سال گذشته همکاری‌هایی را با دانشگاه‌های افغانستان شروع کردیم که بنا داریم در سال جاری این همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی توسعه یابد.

به گفته وی، حفظ سهم ۱۲ درصدی از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علمی کاربردی استان خراسان رضوی از دیگر برنامه‌های مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در سال جاری است.

وی شناسایی محیط کارهای معتبر مرتبط با رشته‌های در حال اجرا، برقراری ارتباط دائمی و تنگاتنگ با آنها و استفاده از آنها برای پوشش دهی دروس کاربینی و کارورزی به منظور افزایش شانس اشتغال دانشجویان را از دیگر برنامه‌های این مرکز در سال جاری برشمرد.

بالا