دستاوردها و افتخارات

الف) افتخارات کسب شده در سطح کشور و استان

 • مرکز برتر فرهنگی در سطح استان  8  مورد

(اهواز91 ، زاهدان95 ، بیرجند92 ، زابل90 و 92 ، سنندج90 و 92 ، اردبیل95)

 • مرکز برتر فرهنگی در سطح کشوری  1  مورد (اردبیل 95)
 • مدیر نمونه فرهنگی در سطح استان  1  مورد (اهواز 96)
 • کسب مقام ورزشی در سطح استان 26  مورد

(اهواز92 ، 93 و 96 ، رشت 91 ، زاهدان96، کرمان 95 تا 96 ، ارومیه 96 ، بندرانزلی 89،93و96 ، ایلام 86 و 89 ، بجنورد 92 تا 94 ، نیم ور 89 و 96 ، قم 96 ، تهران(1) 86 ، تهران (2) 85 ، شیراز 82 ، اصفهان 82 ، تبریز 82،زنجان 96 و 96)

 • کسب مقام ورزشی در سطح کشور 4  مورد

( قم 96 ، رشت 87 و 96 ،انزلی 93)

 • کسب مقام در مسابقات علمی (رباتیک،ربوجام ، خرپای ماکارونی و...) 6 مورد

(تبریز 82 و90 ، رشت 86 ، گرگان 96 ، زاهدان 95 و 96)

 • عنوان کارآفرین نمونه در سطح استان 3 مورد (تبریز 95 و 96 ، زنجان 95)
 • مرکز نمونه کشوری در دانشگاه جامع علمی - کاربردی 2  مورد (مشهد 88 و اراک 85)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتردر سطح استان  1  مورد (مشهد 95)
 • کسب عنوان مرکز برتر در بین مراکزآموزش علمی - کاربردی جهاددانشگاهی 28 مورد

(مشهد 93 تا 96 ، اراک 95 و 96 ، کرمانشاه 92 و 95 ، سمنان 91 تا 94 ، ارومیه 96 ، بندرانزلی 92 ، بیرجند 92 و 96 ، بندرعباس 95 ، بجنورد 95،کرج91 تا 95، زنجان 95 و 96)

 • کسب عنوان مرکز"برتر" در حوزه پژوهشی و فناوری موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و مراکز علمی - کاربردی فعال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1 مورد (مشهد 96)
 • دفتر برتر کارآفرینی در سطح استان  5  مورد

(کاشمر96، زاهدان96 ، بندرعباس95 و 96،زنجان 95)

 • کسب عنوان کار آفرین نمونه کشوری  4  مورد (اراک 96 ، کرمانشاه 95 ، بابل 91، زنجان 94)
 • کسب عنوان جهادگر نمونه در حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی 2  مورد

(مشهد 92، اراک 96 )

 • کسب رتبه انجمن های علمی در سطح کشوری در دانشگاه جامع علمی کاربردی  8  مورد

(اراک 96، کرمان 95 و 96 ، خرم آباد 95، تهران (4) 92،کرج 94،زنجان 96،95)

 • کسب رتبه انجمن های علمی در سطح منطقه ای در دانشگاه جامع علمی کاربردی  1  مورد

(نیم ور 89)

 • کسب مقام در مسابقات مناظره دانشجویی در سطح استان 1  مورد  ( تهران(1) 96 )
 • کسب مقام در مسابقات مناظره دانشجویی در سطح کشوری  2  مورد (تهران (1) ، خرم آباد95)
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری  21  مورد

(کرمانشاه 95 و 96 ، سمنان 95 ، کرمان 84و85 ، دو نفر 82 ، یک نفر 84 ، یک نفر86، سه نفر87 ، دو نفر 88 ، پنج نفر نمونه 89 ، کرج 91،زنجان 91)

 • کسب رتبه در جشنواره ها در سطح استانی  1  مورد (گرگان 92)
 • کسب رتبه در جشنواره ها در سطح کشوری 19  مورد

(بابل 93، سمنان 96 ، قزوین 93 و 96 ، رودسر89 تا90، زاهدان 95، قم 96،تهران(4) 92،94 و 96 کرج 91،93،94و زنجان 92 تا 96)

 • کسب رتبه در جشنواره ها در سطح بین المللی  1  مورد (بندر انزلی 96)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر در سطح ملی  1 مورد (مشهد 95)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر در سطح استانی  1  مورد (کرمان 96)
 • کسب عنوان مدرس نمونه در سطح ملی  1  مورد (بابل 86)
 • کسب عنوان مقام مدیر برگزیده در سطح استانی  1  مورد (بندر انزلی 96)
 • ثبت اختراع 7 مورد (شهرکرد در سال 96 ، بجنورد 94)

ب) افتخارات کسب شده در سطح ستاد مرکزی دانشگاه علمی - کاربردی و جهاد دانشگاهی

 • کسب عنوان ستاد نمونه در دانشگاه جامع علمی کاربردی  1  مورد (سال 86)
 • کسب عنوان مدیر تلاشگر  1  مورد (رئیس مرکز 86)
 • کسب عنوان جهادگر نمونه حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی  1  مورد (سال 90)
 • دریافت تقدیر نامه به مناسبت هفته پژوهش وفناوری  1  مورد (سال 96)
 • دریافت تقدیر نامه در برگزاری اردوی طریق جاوید  1  مورد (سال 96)